Antropologia tańca

Antropologia tańca - dział antropologii zajmujący się wyjaśnianiem powiązań pomiędzy formami ruchu a kulturą. Dla powstania kierunku przyczyniły się badania prowadzone przez m.in. Curta Sachsa, Rudolfa Labana czy Franza Boasa. W taniec .php'>Polsce początki myślenia antropologicznego w badaniach nad tańcem znaleźć można w pracach Kazimierza Moszyńskiego i Cezarii Baudouin de Courtenay Ehrenkreutz Jędrzejewiczowej.

GotLink.pl