Ausdruckstanz

Ausdruckstanz (niem. "Ausdruck" – "wyrażanie", "Tanz" – taniec ), zwany też "wolnym tańcem" (niem. Freier Tanz) – powstały w Niemczech nurt ekspresjonistyczny w tańcu Ausdruckstanz ukształtował się w latach 20. XX wieku na gruncie ówczesnych poszukiwań nowych środków wyrazu w sztuce i nowych wartości humanistycznych. Wyrósł z poczucia zagubienia w świecie zdominowanym przez maszyny, konflikty i rodzącą się komercjalizację. Nowy rodzaj tańca, stojący w opozycji do klasycznych, skostniałych form, takich jak balet miał odzwierciedlać "prawdziwą" ekspresję, powrót do natury, odnalezienie zagubionej tożsamości człowieka Ausdruckstanz eksponował indywidualne ekspresyjne możliwości tancerza a zatem nie określił własnego programu czy ideologii i nie wypracował skodyfikowanego systemu ruchów. W okresie II wojny światowej tancerze nurtu Ausdruck współpracowali z nazistowską władzą (czego dowodem był jeszcze przed wojną występ Mary Wigman podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w 1936). Stało się to przyczyną odrzucenia ekspresjonizmu tanecznego po wojnie i powrotu do niebudzącego negatywnych skojarzeń baletu Ausdruckstanz został na nowo "odkryty" dopiero w latach 60., kiedy to zainspirował artystów pokolenia Piny Bausch do wypracowania nowej formy wyrazu znanej dziś jako teatr tańca (niem. Tanztheater).Najbardziej znaczącymi artystami Ausdruckstanz byli: Mary Wigman Kurt Jooss i Rudolph von Laban.

GotLink.pl