Ballet de cour

Ballet de cour określenie francuskiego baletu dworskiego z końca XVI i XVII wieku. Rodzaj widowiska teatralnego złożonego ze scen, które mogły lecz nie musiały być powiązane wspólną akcją dramatyczną. Na poszczególne sceny baletu dworskiego składały się tańce, pantomima, śpiewane air (solowe bądź ujęte w duety, tercety lub kwartety), chóralne madrygały, nietaneczne fragmenty instrumentalne oraz partie mówione. Szcztowym okresem rozwoju ballet de cour była połowa XVII wieku - okres panowania Ludwika XIV, który sam był doskonałym tancerzem i brał udział w dworskich widowiskach tego rodzaju. Pod względem budowy i tematyki przedstawienia te były całkowicie swobodne, libreciści nie byli tu ograniczeni zasadami obowiązującymi w dramacie. Niektóre sceny miały charakter wyłącznie muzyczny (tańce, air i chóry) inne natomiast mogły być wyłącznie mówione. Stosowano także mieszanie mowy i śpiewu oraz tańca w ramach jednej sceny. Najbardziej znanym i sugestywnym przykładem wykorzystania takich form gry scenicznej są komedio balety Moliere'a z muzyką Lully'ego i Charpentiera.

GotLink.pl