Barbara Czakon

Barbara Czakon (ur. 1940) - taniec .php'>polska choreografka łyżwiarstwa figurowego.Swoją karierę rozpoczęła w wieku 12 lat jako solistka w klubie Górnik Katowice. Jej marzeniem były występy w parach, wciąż jednak nie można było znaleźć dla niej odpowiedniego partnera. W 1955 roku wzięła udział w Mistrzostwach taniec .php'>Polski Juniorów, podczas których zdobyła trzecie miejsce.Duży zwrot w jej karierze nastąpił w 1957 roku, kiedy do Katowic przyjechała austriacka rewia Vienner Ice Bon Bon (Wiedeńskie Cukierki). Właściciel rewii przyszedł na trening klubu i z całej grupy dziewcząt wybrał właśnie ją.Wkrótce potem Wiedeńskie Cukierki połączyły się ze szwedzkim cyrkiem Throle Rodin Cirkus i wspólnie kontynuowały występy. Pokazy dla publiczności podzielone były wówczas na dwie części. Pierwsza obejmowała występy cyrkowe. Druga składała się z rewii lodowej, gdzie Barbara występowała jako solistka, zastępując słynną Szwedkę Mai Brit.Wówczas przeszła do kategorii par i zasiliła szeregi dwóch rewii: NRD-owską Berolina Eisrevi, a następnie zachodnioniemiecką Scala Eisrevi. Wraz z mężem, Marianem Czakon, figurowali na liście członków tych zespołów jako jedyna para reprezentująca kraje zza żelaznej kurtyny.Następnie rozpoczęła pracę w Opolu jako trenerka łyżwiarstwa figurowego. Przez pięć lat działalności trenerskiej z powodzeniem wykształciła wielu młodych łyżwiarzy i łyżwiarek. Zorganizowała wiele zawodów i mistrzostw. Była sportowym opiekunem młodych łyżwiarzy, członków Opolskiego Klubu Sportowego oraz Odry Opole, a następnie Piast Opole. Wśród wychowanków Barbary znajdziemy nazwiska takie jak: Wiesław Wołoszyński, Andrzej Kempiński, Ewa Maciążek, Daria Domańska czy Tomasz Grajcar.W tym czasie udała się do Łodzi, by obejrzeć występ Holiday on Ice. Pokaz zrobił na niej tak duże wrażenie, że zamarzyła o dołączeniu do rewiowego zespołu łyżwiarzy. Skontaktowała się z szefem rewii i dostała angaż. Wyjechała z taniec .php'>Polski związała się z Holiday on Ice na trzy lata. Barbara Czakon wraz z mężem i trzyletnim synkiem Markiem, który także występował w programie, byli pierwszymi Polakami tańczącymi w tej rewii.Wkrótce otrzymała propozycję objęcia funkcji dyrektora artystycznego Holiday on Ice. Jednak, ze względu na rozpoczynającą się naukę syna, wróciła do kraju. Pracowała jako szkoleniowiec. Będąc ze swoimi podopiecznymi na odbywających się w Łodzi Mistrzostwach taniec .php'>Polski została dostrzeżona przez Finów, którzy zaoferowali jej współpracę. W ten sposób, od 1980 roku Barbara przez piętnaście lat szkoliła zastępy fińskich łyżwiarzy w klubie Koo-veery Tampere, gdzie wychowała mistrzynię Finlandii.Obecnie jest trenerką w programie Gwiazdy tańczą na lodzie.

GotLink.pl