Branle

Branle grupa dworskich tańców wywodzących się z francuskiego branlera w musical .php'>metrum 4/4, znanego być może od XIV w., a pochodzącego od jeszcze starszej carole Branle stały się bardzo popularne we Francji w XV-XVI w., a później na dworach całej Europy. Wykonywane były grupowo i składały się z kilku figur. Głównym źródłem infrmacji na temat tych tańców jest traktat Thoinota Arbeau Orcheosographie Branle dzielą się na cztery podstawowe grupy Branle dały początek menuetowi.Zobacz też: Taniec w renesansie

GotLink.pl