Choreografia

Choreografia pierwotnie zajmowała się układem ruchów tanecznych w balecie komponowaniem tańca; dziś pojęcie to rozszerzyło się na wszystkie dziedziny, w których ruch ludzki ma charakter artystyczny – na pokazowe walki ruch gwiazd muzyki rozrywkowej, łyżwiarstwo figurowe czy gimnastykę artystyczną; coraz częściej także choreograf - będąc odpowiednikiem kompozytora na etapie tworzenia, czy dyrygenta albo reżysera w teatrze operowym, układa wyszukane sceny walk na potrzeby filmu.W choreografii używa się specjalnego, wynalezionego przez Raoul-Auger Feuilleta systemu notacji; także za pierwszy traktat o choreografii uważa się Chorégraphie, ou l'art de décrire la danse par caractères, figures et signes démonstratifs Feuilleta, wydane w roku 1700.Do najsłynniejszych choreografów należą m.in.: Serge Lifar George Balanchine Wacław Niżyński Michaił Fokin Maurice Béjart Sławną choreografką naszych czasów jest także Farah Khan która stworzyła choreografie między innymi do filmu "Jestem przy tobie".

GotLink.pl