Czardasz

Czardasz (węg. csárdás) - taniec pochodzenia węgierskiego, przejęty i spopularyzowany przez Cyganów.Pochodzi z Transylwanii, w musical .php'>metrum dwudzielnym, w takcie 2/4, składający się z dwóch części: wolnej lassan i szybkiej friss. Narodowy taniec węgierski. musical .php'>Metrum jest parzyste 2/4 Czardasza cechują przyspieszenia, zmiany dynamiczne, rytmy punktowane, synkopy.Stylizacje czardasza znajdują się w wielu operetkach Kalmana, Straussa, Lehára i innych.Zobacz też: Czardasz (muzyka)

GotLink.pl