Disco dance

Disco Dance - taniec dyskotekowy, modny w latach 70. Aktualnie taniec zalicza się jako jedną z kategorii tańca sportowego. Taniec charakteryzuje się szybkim tempem oraz wymachami nóg, szpagatami jak i figurami akrobatycznymi.Podkategorie Disco Dance taniec .php'>Polską organizacją zrzeszającą kluby sportowe uprawiające dyscyplinę tańca sportowego jest PZTSport taniec .php'>Polski Związek Tańca Sportowego). Od 2003 PZTSport jest członkiem międzynarodowej organizacji IDF (International Dance Fereration) i bierze czynny udział w międzynarodowej rywalizacji sportowej pod nazwą Polish Dance Sport Union lub Union taniec .php'>Polonaise de la Dance Sportive.

GotLink.pl