Jerzy Wójcik (choreograf)

Jerzy Wójcik (ur. 1934 - zm. 10 marca 2008 w Katowicach), taniec .php'>polski artysta baletu choreograf pedagog i folklorysta. Swoją drogę zawodową rozpoczął jako tancerz właśnie w zespole "Śląsk", na początku jego istnienia w 1953 r. Był wychowankiem i wieloletnim współpracownikiem Stanisława Hadyny, Elwiry Kamińskiej i Miry Zimińskiej–Sygietyńskiej.Pracą artystyczną „Śląska” kierował od śmierci Stanisława Hadyny w styczniu 1999 r. Jako dyrektor artystyczny przywiązywał wielką wagę do utrzymania w zespole "hadynowskiego" wizerunku artystycznego. Jednocześnie wzbogacał ofertę repertuarową o nowe programy. Utrzymywał stały kontakt z muzeami etnograficznymi, autorytetami w dziedzinie tańców ludowych, narodowych i strojów ludowych oraz z twórcami ludowymi.Przez ponad 20 lat był też choreografem i kierownikiem artystycznym Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Juhas" z Ujsołów, dla którego opracował kilka programów artystycznych. Pod jego kierunkiem "Juhas" zdobył wiele cennych nagród na krajowych i międzynarodowych festiwalach folklorystycznych.Wójcik ukończył w Warszawie Państwowe Zaoczne Studium Kultury i Oświaty Dorosłych, był członkiem taniec .php'>Polskiego Towarzystwa Etnochoreologicznego. Wiedzę z zakresu muzyki, tańca i stroju ludowego oraz narodowego zdobywał u znanych i cenionych pedagogów i animatorów kultury ludowej i narodowej.Był konsultantem zespołów folklorystycznych, współorganizatorem krajowych i zagranicznych warsztatów choreograficznych jurorem wielu przeglądów i konkursów ludowych zespołów artystycznych.Śląsk pożegnał wybitnego choreografa w czasie nabożeństwa, które w katowickiej archikatedrze odprawił abp metropolita górnośląski Damian Zimoń 13 marca 2008. Dnia 17 marca 2008 roku Jerzy Wójcik został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie .

GotLink.pl