Kinetografia

Kinetografia - opracowany przez Rudolfa Labana i Albrechta Knausta system notacji ruchu, wykorzystywany głównie do utrwalenia choreografii baletowej. Symbole stosowane w notacji Labana określają kierunek ruchu, jego poziom, czas trwania i część ciała będąca w ruchu np. pięć linii poziomych wyznacza położenie głowy, ramion, talii, kolan oraz podłoża, konkretnym częściom ciała przyporządkowane są elementy graficzne np. krzyżyki. Zapis oddaje ruch trójwymiarowo.Zasady kinetografii Laban opublikował w książce Principles of Dance and Movement Notation, dotychczas opracowano liczne podręczniki tej metody. W taniec .php'>Polsce podręcznik kinetografii opracował prof. Roderyk Lange.Dowodem na precyzyjność notacji Labana były pokazy chórów ruchowych, które wykonywały choreografie przekazywana na odległość jedynie w zapisie. Współcześnie kinetografię wykorzystuje się nie tylko w choreografii ale również w fizykoterapii i sporcie.http://www.laban.org/

GotLink.pl