Kołomyjka (muzyka)

Kołomyjka – taniec ludowy związany z Europą południowo-wschodnią (przede wszystkim Ukraina — tereny karpackie i Podole, ale też Mołdawia, Rumunia) charakterystyczny dla różnych grup etnicznych zamieszkujących te tereny. W musical .php'>metrum jest parzystym (zazwyczaj 2/4). Tempo jest dość żywe, charakterystyczną cechą jest rosnące (w miarę tańczenia) tempo. Kołomyjka nawiązuje do tańców góralskich. Kołomyjka to również ukraińska pieśń liryczna.

GotLink.pl