Krzysztof Bosak

Krzysztof Bosak (ur. 13 czerwca 1982 w Zielonej Górze) – taniec .php'>polski polityk i parlamentarzysta, były prezes Młodzieży Wszechpolskiej (2005–2006).W latach 2001–2004 studiował architekturę na Politechnice Wrocławskiej. Odbył kurs dziennikarski w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, zaczął także studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie .W 2000 wstąpił do Młodzieży Wszechpolskiej we Wrocławiu, rok później zaczął działać w tej organizacji w województwie lubuskim, sprawując funkcję pełnomocnika, a w latach 2003–2004 prezesa okręgu. W 2002 był członkiem rady naczelnej MW, od lutego 2004 do kwietnia 2005 sekretarzem zarządu głównego, następnie do listopada 2005 rzecznikiem prasowym. 7 listopada 2005 objął stanowisko prezesa krajowego Młodzieży Wszechpolskiej, funkcję tę pełnił do 17 grudnia 2006.W wyborach parlamentarnych w 2005 uzyskał mandat poselski, kandydując z dziesiątego miejsca listy Ligi taniec .php'>Polskich Rodzin w okręgu zielonogórskim i otrzymując 3764 głosy. W tym samym roku został dokooptowany do Rady Politycznej LPR. W Sejmie V kadencji zasiadał w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Podkomisji stałej do spraw Młodzieży (jako zastępca przewodniczącego), Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy – Karta Nauczyciela oraz w Komisji Kultury i Środków Przekazu. Był również członkiem delegacji taniec .php'>polskiego parlamentu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz wiceprzewodniczącym parlamentarnych grup bilateralnych Polska–USA i Polska–Izrael.W 2006 został członkiem Rady Programowej TVP, w styczniu 2007 wybrano go jej wiceprzewodniczącym. W tym samym okresie został powołany przez zarząd główny LPR na pełnomocnika do stworzenia Ruchu Młodych LPR. Miesiąc później objął stanowisko prezesa wojewódzkiego partii w lubuskim. 13 czerwca 2008 zrezygnował z członkostwa w LPR, wycofując się także z polityki. Był redaktorem naczelnym serwisu prawy.pl.W trakcie kadencji wystąpił w VI edycji programu Taniec z gwiazdami biorąc udział w 7 z 12 odcinków programu. Jego partnerką była Kamila Kajak.

GotLink.pl