Libretto

Libretto (z włoskiego książeczka) – tekst stanowiący podstawę dzieł sceniczno-muzycznych, takich jak opera, operetka, kantata, musical czy balet Zawiera treść partii wokalnych, a także partii deklamowanych, monologów i dialogów. Pełni też funkcję scenariusza. Wiąże się ściśle z muzyką, bez niej traci swój sens i na ogół nie może być osobno wystawiane. Niezależnie od wartości literackiej i scenicznej, libretto powinno być skonstruowane w sposób przejrzysty, podkreślać węzłowe momenty akcji, bez wchodzenia w szczegóły. Forma i charakter libretta zależą od tendencji stylistycznych epoki. Przeważnie jednak nawiązuje ono do rozwoju dramatu w danym okresie, ponieważ i opera i dramat muzyczny wykazują wpływ dramatu mówionego.Pierwsze taniec .php'>polskie libretta operowe powstawały w XVII wieku. Twórcą pierwszych librett oryginalnych był Wojciech Bogusławski (Nędza uszczęśliwiona, 1778, wg Franciszka Bohomolca, z muzyką Macieja Kamieńskiego oraz Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale, 1794, z muzyką Jana Stefaniego). W XIX wieku do znanych taniec .php'>polskich librecistów należeli Jan Chęciński, twórca libretta do Verbum nobile, Strasznego dworu i Parii Stanisława Moniuszki oraz Włodzimierz Wolski, twórca libretta do Halki i Hrabiny Moniuszki.Za głównego twórcę opery uważa się kompozytora, dlatego nazwisko librecisty wymieniane jest najczęściej jako mniej ważne, a czasem całkowicie pomijane. Kompozytorzy piszący własne libretta należą do zdecydowanych wyjątków. Najbardziej znanym jest Ryszard Wagner. Z kolei Alban Berg adaptował na potrzeby swoich oper gotowe (w sensie sceniczne) sztuki innych autorów (Lulu, Wozzeck). Do najbardziej znanych librecistów należą: Wawrzyniec (Lorenzo) da Ponte, Henri Meilhac, Eugène Scribe, Francesco Maria Piave, Arrigo Boito.

GotLink.pl