Mazur (taniec)

Mazur – taniec .php'>polski taniec narodowy w żywym tempie i musical .php'>metrum 3/4. Nazwa tańca pochodzi od regionu Mazowsze. Taniec ten łączy podobieństwo z oberkiem (w szybszym tempie) i taniec .php'>kujawiakiem (powolnym). Charakteryzuje się on tendencją do akcentowania drugiej i trzeciej części taktu oraz figurą rytmiczną o 4-sylabowej grupie, która jest złożona z dwóch ósemek i z dwóch ćwierćnut na przemian z grupą trzech ćwierćnut. W postaci stylizowanej występuje pod nazwą mazurka Od XIX w. popularny na dworach szlacheckich. Mazury komponowali między innymi:

GotLink.pl