Rueda de Casino

Rueda de Casino (także Rueda, Casino Rueda, taniec .php'>Salsa Rueda) jest specyficznym sposobem tańczenia taniec .php'>salsy Może brać w niej udział od dwu do nieograniczonej liczby par ustawionych w okręgu.W latach 1950 Rueda de Casino rozwinęła się w Hawanie na Kubie w latach 60 przez słynną grupę Guaracheros de Regla, a jednym z jej głównych twórców był Jorge Alfaro.Ruedę prowadzi lider (w hiszpańskim - líder lub cantante), wywołujący nazwy figur, tańczonych następnie przez wszystkie pary. Figury mogą być też oznaczone przez ruchy rękami, co jest przydatne w głośnych miejscach, gdzie znaki werbalne mogą nie być usłyszane. Niektóre szkoły taniec .php'>salsy stosują jednak własne określenia na te same figury Taniec polega na wykonywaniu poszczególnych figur oraz przechodzeniu w niemal każdym takcie do kolejnego partnera po okręgu. Ruedę zazwyczaj rozpoczynamy w pozycji zamkniętej figurą " Al Centro". Przejściu z pozycji zamkniętej do pozycji otwartej służy figura "Dile que no" . Najczęstszą figurą ruedy tańczoną w pozycji otwartej jest "Dame Una!" , polegająca na równoczesnej zmianie partnerów o jedną osobę. Mężczyźni w trakcie tej zmiany zwracają się do partnerek tańczących po prawej stronie i przechodzą do nich wykonując figurę "dile que no".Tłumaczenia są w nawiasach okrągłych ( ), różne określenia są w , objaśnienia w trójkątnych <>.

GotLink.pl