Samba de Roda

Samba de Roda jest tradycyjnym tańcem brazylijskim, charakteryzującym się dynamicznymi i zmysłowymi ruchami bioder, tańczony jest solowo przez kobiety, lub w parze kobieta plus mężczyzna. Jest "wizytówką" Brazylii na całym świecie. Obecnie jest kojarzony głównie z karnawałem oraz capoeirą. Bardzo ważne jest, aby nie mylić Samba de Roda z taniec_towarzyski .php'>sambą jako tańcem towarzyskim taniec_towarzyski .php'>samba towarzyska wywodzi się z samba de roda mają też pewne cechy wspólne).Trudno określić gdzie i kiedy dokładnie powstała, przyjmuje się jednak, że stało się to ok. XVI wieku (chociaż nazwy taniec_towarzyski .php'>samba zaczęto używać dopiero w XIX wieku), a pochodzi podobnie jak capoeira, ze stanu Bahia (Brazylia), z regionu Reconcavo. Wywodzi się z religijnych tańców afrykańskich, jednak rozwój i ujednolicenie taniec_towarzyski .php'>samby rozpoczął się w momencie skolonizowania przez Portugalczyków Brazylii, gdzie niewolnicy z Afryki podtrzymywali swoją kulturę (identycznie jak w przypadku capoeira). Praktykowano ją przede wszystkim w senzalalas (wioski niewolników), gdzie na koniec dnia niewolnicy zbierali się tworząc roda (okrąg, koło), w którym tańczono capoeirę lub sambę de roda (najczęściej jednak taniec_towarzyski .php'>sambę wykonywano po zakończeniu jogo, podobnie jest dziś w grupach capoeira), m.in. w celu uwiedzenia czy zwrócenia na siebie uwagi partnerki. Towarzyszyła temu muzyka grana na berimbau (dziś viola, z wyłączeniem taniec_towarzyski .php'>samby po jogo de capoeira), pandeiro, atabaque, przy akompaniamencie śpiewu oraz klaskania. W ciągu wieków taniec_towarzyski .php'>samba została urozmaicona elementami kultury brazylijskiej.Termin taniec_towarzyski .php'>samba z źródłach pisanych pojawił się w roku 1838. Samo pochodzenie słowa jest ciężkie do określenia. Wywodzi się ono z języków afrykańskich, stanowi zlepek słów, m.in. semba, esemba, ohisemba, masemba, desamba, sesemba, które oznaczają dotykanie się brzuchami, tańczenie do klaskania dłońmi, taniec z wybijaniem rytmu nogami Sambę de Roda najczęściej tańczy się podczas karnawału i po jogo w capoeira, z tym jest też najczęściej kojarzona. Innymi sposobami czy odmianami jest m.in. taniec_towarzyski .php'>samba towarzyska, jest to jednak wersja znacznie zmieniona i "zeuropeizowana", jest tancem towarzyskim, lecz zachowuje wiele elementów z Samby de Roda jak choćby charakterystyczny ruch bioder. Kroki w taniec_towarzyski .php'>sambie towarzyskiej są częściowo podobne do kroków taniec_towarzyski .php'>samby tradycyjnej i capoeiry. Inną, nowoczesną odmianą taniec_towarzyski .php'>samby jest taniec_towarzyski .php'>samba hip-hop, tańczona solowo.Jak sama nazwa wskazuje (roda oznacza po portugalsku koło/okrąg) sambę de roda tańczy się w kole Najczęściej wygląda to w ten sposób, że po skończonym jogo de capoeira capoeristas wykonują taniec_towarzyski .php'>sambę parami, kobieta z mężczyzną. Podobnie jak podczas jogo występuje element "kupowania" z tym, że tutaj kupuje się tylko osoby o innej płci. Oznacza to, że mężczyźni rywalizują ze sobą o partnerkę, natomiast kobiety o partnera. Jako, że capoeria jest sztuką walki polegającą na oszukaniu przeciwnika, podczas tanczenia taniec_towarzyski .php'>samby capoeiristas (w tym przypadku głównie mężczyźni) często stosują triki i podchody, czasem także nieczyste, aby móc zatańczyć z partnerką. Taki schemat jest najczęstszy, jeśli wcześniej grano capoeira. Rzadziej ma miejsce sytuacja, kiedy do roda wchodzą same kobiety i wykonują taniec solowy. Po zakończeniu, tancerka wybiera swoją następczynie. Jednak taniec solowy kobiety jest właściwie jedynym "stylem", kiedy wcześniej nie grano jogo de capoeira, np. podczas karnawału lub w jednej ze współczesnych odmian taniec_towarzyski .php'>samby - taniec_towarzyski .php'>samby hip-hop.

GotLink.pl