Sarabanda

Sarabanda - powolny taniec dworski pochodzenia hiszpańskiego, tańczony także we Włoszech i Francji. Ze względu na przesycone erotyką pozy tańczących, pozostawał przez wiele lat tańcem zabronionym w katolickiej Hiszpanii .W jego trójdzielnym musical .php'>metrum najważniejszą cechą jest mocne 2. Ma to oczywiście uzasadnienie także harmoniczne. Jest to jedyna część suity z mocna częścią taktu na 2.

GotLink.pl