Shim Sham

Shim Sham jest układem tanecznym popularnym wśród tancerzy taniec .php'>swinga Jego źródła wywodzą się od stepowania wykonywanego na koniec występu przez muzyków i tancerzy taniec .php'>swinga w latach dwudziestych i trzydziestych dwudziestego wieku.Dziś, ujednolicona wersja Shim-shama składa się z dziesięciu fraz po cztery takty na osiem każda. Ponieważ układ ten nie zajmuje zwykle całego czasu trwania utworu, na jego koniec didżej zachęca do dalszego tańca w parach, przy czym co jakiś czas wywołuje zatrzymania lub konkretne figury.

GotLink.pl