Taniec dworski

Taniec dworski - forma tańca, która ukształtowała się pod koniec średniowiecza i była popularna do XVIII w. na najbogatszych dworach europejskich, wśród koronowanych głów, najwyższej arystokracji i dworzan. Największym powodzeniem cieszył się na dworach włoskich, francuskich i angielskich. Kiedy rozrywce tego typu zaczęto poświęcać coraz więcej czasu, powstał nowy zawód organizatora zabaw, prototyp choreografa Tańce dworskie są zaliczane do tańców historycznych. Niektóre z nich wywodzą się z tańców ludowych. Na temat ich rozwoju w nowożytnej Europie mówią artykuły:Pierwszym znanym z nazwiska twórcą tańców dworskich był Domenico da Piacenza.Z czasem taniec dworski przerodził się w taniec salonowy.Najbardziej znane rodzaje tańca dworskiego to:

GotLink.pl