Taniec niemiecki

Taniec niemiecki (niem. Deutscher Tanz, der Deutsche, der "Teutsche") - typ tańca, popularny w Europie Środkowej doby klasycyzmu. Pokrewny m.in. lendlerowi.Posiada swoje korzenie w allemande (fr. "niemiecki"), tańcu pochodzenia niemieckiego, popularnym w Europie od XVI do XVIII w., który składał się z powolnego wstępu w musical .php'>metrum parzystym oraz części żywszej, w musical .php'>metrum na trzy.W XVIII w. dobiegła końca moda na allemande i został on wyparty z sal balowych przez inne tańce, np. menueta W ten sposób zszedł do "muzycznego podziemia" i żył dalej w muzyce ludowej, w której jednak podlegał daleko idącym przemianom: ze wspomnianej powyżej części szybkiej w musical .php'>metrum na trzy wykształcił się – w Austrii i południowych Niemczech – właśnie der Deutsche, czyli taniec niemiecki Był to popularny, szybki taniec wirowy w musical .php'>metrum na 3/4 bądź 3/8.Na początku XIX wieku tempo tańca niemieckiego zwiększyło się i der Deutsche (razem z lendlerem) przekształcił się w walca Lendler i, w mniejszym stopniu, der Deutsche gdzieniegdzie przetrwały jednak w muzyce ludowej.Tańce niemieckie komponowali m.in. Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert.

GotLink.pl